Om SUCK

SUCK-klubben bildades 2011

Martin Lidholm och Tommy Clarke såg ett behov av att samlas runt kommunikations- och samarbetslösningar från främst Microsoft. Primärt var syftet att under lättsamma sociala former träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap.

Det hann bli ett antal träffar under 2011 – 2014 men därefter gick SUCK-klubben i dvala. Inte för att intresset falnade utan mer för att tiden inte räckte till.

2019 uppstod SUCK-klubben igen

Precis som tidigare står Martin Lidholm och Tommy Clarke vid rodret men nu också i gott sällskap av Mårten Hellebro och Linus Cansby. Grundtanken är något uppdaterad, som sig bör, målsättningen är att träffarna ska innehålla intressanta, aktuella och inkluderande ämnen med det personliga mötet i centrum. Men också att alla som vill, oavsett geografiskt placering ska kunna ansluta och få en bra online-upplevelse. Därför lägger vi stor vikt vid att producera online-mötet så att det ska vara lätt att följa, så att alla som inte kan närvara på plats också ska kunna tillgodogöra sig innehållet och känna sig delaktiga. 


Vi som driver SUCK-klubben:

Martin Lidholm

Uclarity

Twitter: @mlidholm

Mårten Hellebro

Cellip

Twitter: @MartenHellebro

Linus Cansby

UClarity

Twitter: @LCansby

Tommy Clarke

Altitude 365

Twitter: @itommyclarke

Varmt välkomna på våra kommande träffar och att delta i diskussioner och gemenskapen.